//مبلمان | مدل راید |

مبلمان | مدل راید |

توضیحات

پایه کاناپه: پایه فلزی ثابت
پایه تک‌نفره: پایه فلزی گردان و پایه فلزی ثابت