/فرصت های شغلی
فرصت های شغلی۱۳۹۸/۹/۲۵ ۷:۵۶:۱۰

فرصت های شغلی

متقاضی گرامی؛

خواهشمند است فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.

فرم درخواست همکاری

  • تحصیلات

  • مقطع تحصیلیرشته تحصیلیمحل تحصیلسال اخذ مدرکمعدل 
  • سوابق کاری

  • نام شرکتسمتاز تاریختا تاریخعلت عدم همکاری 
  • دوره ها

  • نام دورهمدت دورهتاریخ برگزاری